Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het Binnenwerk zet zich volledig in voor iedere opdrachtgever en individuele deelnemer. Dat is onze commitment op professioneel gebied.

Tegelijk is Het Binnenwerk zich bewust van de commitment op maatschappelijk gebied. Wij geloven dat de mogelijkheid om dit werk te doen in gezondheid en vrijheid een voorrecht is. Voor een klein deel verdiend en voor een veel groter deel louter toeval. Geluk zelfs. Helaas is het niet iedereen gegeven om mee te gaan in het tempo dat onze maatschappij vaak van ons verwacht. Om wat voor een reden dan ook.

Het Binnenwerk ondersteunt enkele initiatieven financieel en door kennis en tijd ter beschikking te stellen. Het Binnenwerk draagt deze initiatieven een zeer warm hart toe.

Stichting Matata, Children’s Hospital Kenya
Stichting Pink Ribbon, Bussum
IMC Weekendschool

 

Corporate Social Responsibility

Het Binnenwerk is dedicated to each and every client and individual participant. That is our professional commitment.

At the same time, Het Binnenwerk is aware of its social commitment. We believe it is a privilege to be able to do the work we do in good health and in freedom. To a very small extent this is a deserved privilege and to a much larger extent it is pure coincidence. Luck even. Unfortunately not everyone can handle the speed that our society often demands of us. For whatever reason.

Het Binnenwerk supports a number of initiatives financially and by providing time and knowledge.
Het Binnenwerk believes strongly in these causes.

Matata Foundation, Children’s Hospital Kenya
Pink Ribbon Foundation, The Netherlands
IMC Weekendschool