Stevin Veenendaal

Enthousiasme, de bereidheid tot continu leren en een directe, positieve stijl zijn kenmerkend voor trainer Stevin Veenendaal. Deelnemers waarderen zijn niet aflatende inzet en warme interesse. Hij maakt snel en makkelijk contact en heeft de capaciteit om lastige zaken op integere wijze bespreekbaar te maken. In 2006 richt hij Het Binnenwerk op, een succesvol trainingsbureau met als focus de ontwikkeling van mensen en teams.

Stevin Veenendaal Het Binnenwerk

In 2012 is hij na een strenge selectie toegelaten tot de prestigieuze business school INSEAD in Fontainebleau, Frankrijk. Hier begint hij in 2013 aan de Executive Master for Consulting and Coaching for Change, een intensieve opleiding van ruim 2 jaar om als consultant en trainer veranderingstrajecten beter en succesvoller te begeleiden. Uitgangspunt van deze INSEAD Master is het creëren van meer begrip voor de enorme en vaak onderschatte invloed van menselijk gedrag op veranderingen.

Stevin beschikt over een MBTI licentie (zowel Step I als Step II) en is DISC gecertificeerd. Ook is hij partner bij het Zweedse bedrijf Celemi, gespecialiseerd in het faciliteren van indrukwekkende business simulaties. Hij heeft zich bij Byron Katie in Los Angeles de methode The Work eigen gemaakt en verdiept zich in London in Unleash the Power Within van Anthony Robbins.

View Stevin Veenendaal's profile on LinkedIn

Stevin Veenendaal

Enthusiasm, the willingness to continuously develop and a direct, positive style are trademarks of Stevin. Participants appreciate his unwavering commitment and warm interest. He connects quickly and easily and has the ability to open up the discussion on sensitive issues with integrity. In 2006, Stevin Veenendaal launches Het Binnenwerk, a successful training company with a focus on the development of people and teams. Stevin Veenendaal Het Binnenwerk In 2012, after a stringent selection process, he was admitted to the prestigious business school INSEAD in Fontainebleau, France. At this school, in 2013, he will start the Executive Master for Consulting and Coaching for Change, an intense program of over 2 years to better and more successfully facilitate change processes. The principal idea behind this INSEAD master is to create a better understanding of the enormous and often underestimated influence of human behavior on change. Stevin has two MBTI licenses (both Step I and Step II) and is DISC certified. In addition, he is partner of the Swedish company Celemi, dedicated to facilitating excellent business simulations. He has studied Byron Katie’s method The Work in Los Angeles with Byron Katie herself and has gained in-depth knowledge of Anthony Robbins training program Unleash the Power Within in London.

View Stevin Veenendaal's profile on LinkedIn