Partners

Het Binnenwerk werkt samen met een selecte groep inspirerende en ervaren trainers en acteurs. In de loop der jaren is er vanuit oprechte betrokkenheid een vertrouwensband ontstaan die verder gaat dan alleen de werkrelatie. Wij weten elkaar altijd te vinden in de manier van samenwerken en, belangrijker nog, in de stijl van trainen, adviseren en faciliteren. Enkele waarden die door ons allen worden onderschreven zijn integriteit, het belang van vakkennis, enthousiasme en de haast vanzelfsprekende bereidheid om voor de klant en de deelnemer door het vuur te gaan.

Hans Serebrink

Hans Serebrink
senior management trainer
www.arkatay.se

Pauline van der Mik

Pauline van der Mik
management trainer en coach
vandermik.nl

Eefje Kuil

Eefje Kuil
trainer, coach en acteur
eefjekuil.com

Partners

Het Binnenwerk cooperates with a select group of inspiring and experienced trainers, actors and consultants. Over the last several years, we have been able to work together based on a deep sense of commitment and trust that goes well beyond the ordinary professional relationship. We connect in the way we work together and, more importantly, in our approach to training, consulting and facilitating. Some of our shared values are integrity, the importance of professional expertise, enthusiasm and the unwavering commitment to go through fire and water for both the client and the participant.

Hans Serebrink

Hans Serebrink
senior management trainer
www.arkatay.se

Pauline van der Mik

Pauline van der Mik
management trainer and coach
vandermik.nl

Eefje Kuil

Eefje Kuil
trainer, coach and actor
eefjekuil.com